Registrace

  

 

Typ vázání (vyžadováno)

Číslo účtu pro platbu startovného: 670100-2210695014/6210

Souhlas se zpracování osobních údajů:
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese vsedlacek@seznam.cz